Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Categorie: Preken en meditaties NT (pdf)
 
pdf.png Mattheus 3: 11 - De doop met de Heilige Geest-
pdf.png Mattheus 5 vers 3 - Zalig zijn de armen van Geest-
pdf.png Mattheus 5 vers 4 - Zalig die treuren-
pdf.png Mattheus 5 vers 5 - Zalig de zachtmoedigen-
pdf.png Mattheus 5 vers 7 - Zalig de barmhartigen- NIEUW
pdf.png Mattheus 5 vers 8 - Zalig de reinen van hart-
pdf.png Mattheus 13 vers 33 - De Doorwerking van het Woord Gods-
pdf.png Mattheus 14 vers 22- 33: - Jezus in de storm-
pdf.png Mattheus 16 vers 21- 24 Jezus en Petrus - meditatie-
pdf.png Mattheus 16 vers 24 - Zo iemand achter Mij wil komen-
pdf.png Markus 3 vers 31- 35 - hervormingsdag-
pdf.png Lukas 17 vers 11- 20: -Genezing van de tien melaatsen-
pdf.png Lukas 1 vers 15 -Met de Herders naar Bethlehem
pdf.png Lukas 1 vers 46- 48 -Magnificat -
pdf.png Lukas 1 vers 68a - Zacharias zingt-
pdf.png Lukas 22 vers 27 -bevestiging diakenen-
pdf.png Lukas 22: 31 en 32 -Jezus voorbede voor Petrus-
pdf.png Lukas 24 vers 36-41 -Jezus in het midden-
pdf.png Johannes 13 vers 1 -12 Als Een die dient
pdf.png Johannes 14 1-4 -Ik ga heen om U plaats te bereiden-
pdf.png Johannes 16 vers 14 - Pinksteren-
pdf.png Johannes 18 ver 11b Korte meditatie De drinkbeker zal Ik die niet drinken
pdf.png Johannes 20 vers 1 - 11 -Het lege graf-
pdf.png Johannes 21 vers 17m - Hebt gij mij lief?-
pdf.png Handelingen 1 vers 1-15 - Hemelvaart-
pdf.png Handelingen 2 vers 1- 4a - Pinksterfeest-
pdf.png Handelingen 5 vers 1 - 11 - De Heilige Geest oefent tucht-
pdf.png Handelingen 20 vers 32- Afscheidspreek Gouda- -
pdf.png Handelingen 26 vers 22 en 23 -Hulp van God-
pdf.png 1 Korinthe 12 vers 1 - 11 - De Gaven van de Heilige Geest
pdf.png 1 Korinthe 15 vers 1 - 6 Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften- korte meditatie
pdf.png 1 Kor. 15 vers 1 -5 Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften- Prediking-
pdf.png 2 Korinthe 4 vers 7 -De schat in een aarden vat-
pdf.png Efeze 1: 17- 19: De groei in het geloof door de Heilige Geest
pdf.png Efeze 5:18- Geestelijk vocht of Geest van God?-
pdf.png Galaten 1 vers 4a - Die Zichzelf gegeven heeft-
pdf.png Hebreeen 11 vers 7 - Geloofshelden Noach
pdf.png Hebreeen 11 vers 9 en 10 - De stad die fundamenten heeft -
pdf.png Hebree├źn 11 vers 28 -Door het geloof- korte meditatie
pdf.png 1 Timotheus 3 vers 16 - de Verborgenheid der Godzaligheid is groot-
pdf.png 1 Timotheus 6 vers 12- strijd de goede strijd des geloofs-

kerken