Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Omdat een website ook geld kosten vragen wij u (zie kopje fin. bijdrage) een bijdrage in de onkosten per preek van 0,50 tot een maximum van 5,- per jaar.

Alleen met u bijdrage is het mogelijk de website blijvend !! te kunnen financieren en ook aan te vullen met nog meer nieuwe preken!

Categorie: Preken en meditaties (in pdf)
 
pdf.png Genesis 12:1
pdf.png Genesis 12.2-3
pdf.png Genesis 12:4-8
pdf.png Genesis 12.14-20
pdf.png Genesis 13.8-14
pdf.png Genesis 13.1-7
pdf.png Genesis 13.12a,14-18
pdf.png Genesis 14.1-17
pdf.png Genesis 14.17-24
pdf.png Genesis 15.1-7
pdf.png Genesis 15.7-17
pdf.png Genesis 15.17-21
pdf.png Genesis 16.1-7
pdf.png Genesis 16.7-16
pdf.png Genesis 17.9-27
pdf.png Genesis 33 vers 9 en 11. - Wanneer heeft een mens genoeg? - korte meditatie
pdf.png Exodus 14 vers 15 - 31 Israel door de Rode Zee
pdf.png Numeri 9 vers 15-23. -Het waarnemen van de wacht des Heeren-
pdf.png Numeri 11 vers 11 tot 20- de grote inzinking-
pdf.png Deuteronomium 29 vers 10a
pdf.png Deuteronomium 33 vers 27a- Almachtige bescherming - korte meditatie
pdf.png Deuteronomium 34 vers 5 en 6 -Mozes dood-
pdf.png Jozua 2 vers 21b -Rachabs geloof-
pdf.png 1 Samuel 7 vers 12 -Eben Haezer-
pdf.png 1 Koningen 19 vers 12 b -Het suizen van een zachte stilte-
pdf.png Psalm 1 vers 1 en 2: -Stapel vol geluk- (korte meditatie)
pdf.png Psalm 25 vers 6 -Wie heeft lust den Heere te vrezen- (korte meditatie)
pdf.png Psalm 32 vers 3-5
pdf.png Psalm 42 vers 12b -Hopen en loven-
pdf.png Psalm 91 vers 1 en 2- een veilige schuilplaats-
pdf.png Psalm 119.19
pdf.png Jesaja 7 vers 14 - Immanuel -
pdf.png Jesaja 50 vers 4 en 5 - Intrede preek ds G Boer te Huizen-
pdf.png Jesaja 53 vers 10b
pdf.png Jesaja 53 vers 10 midden
pdf.png Jona 1 vers 1- 4
pdf.png Mattheus 3: 11 - De doop met de Heilige Geest-
pdf.png Mattheus 13 vers 33 - De Doorwerking van het Woord Gods-
pdf.png Mattheus 14 vers 22- 33: - Jezus in de storm-
pdf.png Mattheus 16 vers 21- 24 Jezus en Petrus - meditatie-
pdf.png Mattheus 16 vers 24 - Zo iemand achter Mij wil komen-
pdf.png Markus 3 vers 31- 35 - hervormingsdag-
pdf.png Lukas 17 vers 11- 20: -Genezing van de tien melaatsen-
pdf.png Lukas 22 vers 27 -bevestiging diakenen-
pdf.png Lukas 22: 31 en 32 -Jezus voorbede voor Petrus-
pdf.png Lukas 24 vers 36-41 -Jezus in het midden-
pdf.png Johannes 14 1-4 -Ik ga heen om U plaats te bereiden-
pdf.png Johannes 16 vers 14 - Pinksteren-
pdf.png Joh, 18 ver 11b Korte meditatie De drinkbeker zal Ik die niet drinken
pdf.png Johannes 21 vers 17m - Hebt gij mij lief?-
pdf.png Handelingen 1 vers 1-15 - Hemelvaart-
pdf.png Handelingen 2 vers 1- 4a - Pinksterfeest-
pdf.png Handelingen 5 vers 1 - 11 - De Heilige Geest oefent tucht-
pdf.png Handelingen 20 vers 32- Afscheidspreek Gouda- -
pdf.png Handelingen 26 vers 22 en 23 -Hulp van God-
pdf.png 1 Korinthe 12 vers 1 - 11 - De Gaven van de Heilige Geest
pdf.png 1 Korinthe 15 vers 1 - 6 Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften- korte meditatie
pdf.png 1 Kor. 15 vers 1 -5 Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften- Prediking-
pdf.png 2 Korinthe 4 vers 7 -De schat in een aarden vat-
pdf.png Efeze 1: 17- 19: De groei in het geloof door de Heilige Geest
pdf.png Efeze 5:18- Geestelijk vocht of Geest van God?-
pdf.png Galaten 1 vers 4a - Die Zichzelf gegeven heeft-
pdf.png Hebreeen 11 vers 7 - Geloofshelden Noach
pdf.png Hebreeen 11 vers 9 en 10 - De stad die fundamenten heeft -
pdf.png Hebree├źn 11 vers 28 -Door het geloof- korte meditatie
pdf.png 1 Timotheus 3 vers 16 - de Verborgenheid der Godzaligheid is groot-
pdf.png 1 Timotheus 6 vers 12- strijd de goede strijd des geloofs-
Denkt u aan uw bijdrage!

kerken