Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Mattheus 16 vers 21- 24 Jezus en Petrus - meditatie- Mattheus 16 vers 21- 24 Jezus en Petrus - meditatie-

Jezus en Petrus

Meditatie over Mattheus 16 : 21-24

‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel Iijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dage opgewekt worden. En Petrus Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig, dit zal U geenszins geschieden. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas Gij zijt Mij een  aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn’.

Data

Grootte 526.39 KB
Downloads 1.585
Aangemaakt 13-04-2019
Gewijzigd 13-04-2019

Download

kerken