Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Hebreeen 11 vers 7 - Geloofshelden Noach Hebreeen 11 vers 7 - Geloofshelden Noach
Prediking over Hebreeen 11 vers 7:

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Data

Grootte 139.33 KB
Downloads 3.233
Aangemaakt 18-10-2014
Gewijzigd 18-10-2014

Download

kerken