Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Handelingen 2 vers 1- 4a - Pinksterfeest- Handelingen 2 vers 1- 4a - Pinksterfeest-
Tekst: Hand 2: 1 – 4a: “En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.  En er geschiedde plotseling uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.  En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.  En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”

Data

Grootte 344.93 KB
Downloads 2.588
Aangemaakt 30-05-2015
Gewijzigd

Download

kerken