Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Lukas 1 vers 46- 48 -Magnificat - Lukas 1 vers 46- 48 -Magnificat -
Magnificat

meditatie over Lukas 2 vers 46-48

'En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten'.

Data

Grootte 155.45 KB
Downloads 1.069
Aangemaakt 19-12-2020
Gewijzigd 19-12-2020

Download

kerken