Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Lukas 1 vers 15 -Met de Herders naar Bethlehem Lukas 1 vers 15 -Met de Herders naar Bethlehem
korte meditatie: Met de herders naar Bethlehem

'En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd'.

Data

Grootte 131.65 KB
Downloads 750
Aangemaakt 19-12-2020
Gewijzigd 19-12-2020

Download

kerken