Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Categorie: Preken en meditaties OT (pdf)
 
pdf.png Genesis 12:1
pdf.png Genesis 12.2-3
pdf.png Genesis 12:4-8
pdf.png Genesis 12.14-20
pdf.png Genesis 13.8-14
pdf.png Genesis 13.1-7
pdf.png Genesis 13.12a,14-18
pdf.png Genesis 14.1-17
pdf.png Genesis 14.17-24
pdf.png Genesis 15.1-7
pdf.png Genesis 15.7-17
pdf.png Genesis 15.17-21
pdf.png Genesis 16.1-7
pdf.png Genesis 16.7-16
pdf.png Genesis 17.9-27
pdf.png Genesis 33 vers 9 en 11. - Wanneer heeft een mens genoeg? - korte meditatie
pdf.png Exodus 14 vers 15 - 31 Israel door de Rode Zee
pdf.png Exodus 34 vers 4 - 11 Meditatie -God roept ZIjn naam uit-
pdf.png Numeri 9 vers 15-23. -Het waarnemen van de wacht des Heeren-
pdf.png Numeri 11 vers 11 tot 20- de grote inzinking-
pdf.png Deuteronomium 29 vers 10a
pdf.png Deuteronomium 33 vers 27a- Almachtige bescherming - korte meditatie
pdf.png Deuteronomium 34 vers 5 en 6 -Mozes dood-
pdf.png Jozua 2 vers 21b -Rachabs geloof-
pdf.png 1 Samuel 7 vers 12 -Eben Haezer-
pdf.png 1 Koningen 19 vers 12 b -Het suizen van een zachte stilte-
pdf.png 1 Kronieken 29 vers 14b - Het is alles van U-
pdf.png Job 13 ver 9a-Zal het goed zijn?- (korte meditatie)
pdf.png Psalm 1 vers 1 en 2: -Stapel vol geluk- (korte meditatie)
pdf.png Psalm 23 vers 5a, Gij, - korte meditatie-
pdf.png Psalm 25 vers 6 -Wie heeft lust den Heere te vrezen- (korte meditatie)
pdf.png Psalm 32 vers 3-5
pdf.png Psalm 42 vers 12b -Hopen en loven-
pdf.png Psalm 91 vers 1 en 2- een veilige schuilplaats-
pdf.png Psalm 119.19 - waarom nog een vreemdeling op aarde-
pdf.png Jesaja 6 vers 5- 7 -Naar het richtsnoer-
pdf.png Jesaja 7 vers 14 - Immanuel -
pdf.png Jesaja 40 vers 6b-8 -alle vlees is als gras-
pdf.png Jesaja 44 vers 3- 6 - De Heilige Geest en het nageslacht-
pdf.png Jesaja 50 vers 4 en 5 - Intrede preek ds G Boer te Huizen-
pdf.png Jesaja 53 vers 10b - als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben-
pdf.png Jesaja 53 vers 10 midden - als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben- meditatie
pdf.png Jesaja 53 vers 10 -het welbehagen zal door Zijn hand gelukkig voortgaan-
pdf.png Jona 1 vers 1- 4 _ Jona als profeet gezonden-
pdf.png Jona 1 vers 4-6 - Jona slaapt, maar God waakt-
pdf.png Jona 1 vers 7 -8 - Jona als profeet schuldig bevonden-
pdf.png Jona 1 vers 9- 14 Jona buigt voor Gods oordeel-
pdf.png Jona 1 vers 15 -17 - Jona als kind van God overboord-
pdf.png Jona 1 vers 16 - 17 -Jona's offer aanvaard-
pdf.png Jona 2 vers 1- 4 - Jona's gebed-
pdf.png Jona 2 vers 4 - 9 - Jona's gebed verhoord-
pdf.png Jona 2 vers 10 - Jona's Gods spreekt-
pdf.png Jona 3 vers 1 -3 - Jona gewillig gemaakt-
pdf.png Jona 3 vers 4-5 - Jona's prediking-
pdf.png Jona 3 vers 6-10 _ jona's prediking raakt de koning-
pdf.png Jona 4 vers 1-5 - Jona bidt opnieuw-
pdf.png Jona 4 vers 6-8- Jona krijgt onderwijs-
pdf.png Jona 4 vers 9- 11 - Jona overwonnen door Gods barmhartigheid-

kerken