Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Genesis 15.7-17 Genesis 15.7-17
"Voorts zeide, Hij tot hem: Ik ben de Heere, die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Hij zeide tot hem: Neem Mij eene driejarige vaars, en eene driejarige geit, en eenen driejarigen ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht Hem alle deze, en hij deelde ze middendoor, en hij leide elk deel tegen het andere over; maar het gevogelte deelde hij niet. Enhet wild gevogeIte kwam neder op het aas, maar Abram joeg hetweg.Het geschiedde als de zon was aan het ondergaan zoo viel een diepe slaap op Abram; en zie, schrik, en groote duisternis viel op hem. Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker dat u zaad vreemd zal zijn in een land, dat van hen niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen ze verdrukken vierhonderd jaar".

Data

Grootte 52.92 KB
Downloads 3.157
Aangemaakt 10-09-2009
Gewijzigd 16-11-2019

Download

kerken