Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Jona 1 vers 1- 4 _ Jona als profeet gezonden- Jona 1 vers 1- 4 _ Jona als profeet gezonden-
Jona als profeet gezonden

Prediking over Jona 1:1-4

En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineve, en predik tegen haar; want hun lieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.  Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelve, om met hen lieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN. Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.

Data

Grootte 561.21 KB
Downloads 2.081
Aangemaakt 27-10-2018
Gewijzigd 19-03-2022

Download

kerken