Financiele bijdrage

Preken plaatsen op een website is niet gratis. Hiervoor moeten wij kosten maken. Om deze website blijvend te kunnen financieren hebben wij uw steun nodig! Naast onze hoofdsponsors: Schaap Sound en Boekhandel Smit, zijn wij nu nog op zoek naar een bedrijf of enkele particulieren die het mogelijke maken deze website te kunnen onderhouden. Wilt u hiervoor met ons contact opnemen?

 Voor een bijrage verwijzen wij u  naar het hieronder genoemde rekeningnummer. Wij rekenen op uw medewerking en uw steun!

Het rekeningnummer van de website is: NL 82 RABO 0191970115  t.n.v. G.M Breugem o.v.v. Passie Voor het
Evangelie.

Schaapsound boekhandelsmit-144