Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Aanbod der genade Aanbod der genade

Referaat over het aanbod der genade

Een uitgebreid referaat over het aanbod van genade. 

Mij is gevraagd door uw ab-actis een lezing te houden over het aanbod der genade en dit in verband te brengen met de onwederstandelijke genade (gratia irresistibilis). Wij zitten daarmee in het hart van de prediking en pastoraat en in het hart van de vragen die ons bezig houden in ons ambt en in ons eigen persoonlijk  leven.  

Ik heb de lezing ingedeeld in 2 punten: 1) Hoe is hier over gedacht in de theologie en  2) Wat leert ons de Heilige Schrift. In de gereformeerde theologie is het aanbod der genade een veelbesproken onderwerp. Het gaat over de vraag, of God aan alle mensen, die het Evangelie horen, Zijn genade werkelijk aanbiedt en zo dit het geval is, wat men onder dit aanbod heeft te verstaan? Deze vraag is namelijk een dringende vraag in de gereformeerde theologie, omdat dit de volle nadruk legt op de verkiezende God, op het zalig worden uit genade alleen.

Data

Grootte 722.77 KB
Downloads 1.632
Aangemaakt 07-09-2019
Gewijzigd 02-05-2020

Download

kerken