Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Een geestelijk testament I - Is twijfel normaal? - Een geestelijk testament I - Is twijfel normaal? -
Een geestelijk testament I: Is twijfel normaal?

Artikel geschreven in de waarheidsvriend n.a.v. het verschijnen van het artikel Ultra gereformeerd en Vrijzinnig van Prof. A. Ruler in de Wapenveld.

In ‘De Waarheidsvriend’. van 13, 20 en 27 mei werd een algemene bespreking gegeven van het februari/maart nummer van 'Wapenveld', dat een uitvoerig artikel bevatte van prof. dr. A. A. van Ruler, onder de titel: 'Ultra-Gereformeerd en Vrijzinnig'. Aangekondigd werd dat de diverse onderdelen van dit artikel nader zouden worden behandeld. De predikanten H. G. Abma, G. Boer, A. van Brummelen, C. Graafland en L. Kievit hebben nu elk enkele aspecten van prof. Van Rulers artikelen voor hun rekening genomen. In een onafgebroken serie werden deze artikelen  geplaatst in de  ‘Waarheidsvriend’. Het gaat in deze serie artikelen om de kern van de leer des heils en de beleving daarvan in de gemeente. Het geestelijk testament, dat prof. Van Ruler naliet, hopen wij op deze wijze alle aandacht gegeven te hebben die het verdient. De Redactie

Data

Grootte 412.99 KB
Downloads 2.705
Aangemaakt 10-10-2015
Gewijzigd 10-10-2015

Download

kerken