Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Crisis der midden orthodoxie Crisis der midden orthodoxie

Referaat gehouden op de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond te Utrecht op 23 April  1952. Door  ds G.Boer.

Op verzoek van de leden, aanwezig op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op Woensdag 23 April 1952, werd deze inleiding in druk gegeven. De titel is misschien niet helemaal juist, omdat in deze inleiding vooral de plaats en de positie van de Gereformeerde Bond aan de orde wordt gesteld, maar dit gebeurt toch naar aanleiding van het boekje van Dr. Berkhof: Crisis der Midden-orthodoxie. Deze inleiding wil op geen enkele wijze aanspraak maken op de gedachte, dat hierin de vragen, die Dr. B. aan de Geref. Bond stelt, uitputtend zijn behandeld. Dat was in het bestek van deze inleiding ook niet mogelijk. In dit verband mag ik de wens herhalen, dat er binnen korte tijd een grondige studie verschijnt, waarin de verhouding Wet en Evangelie en het drieërlei gebruik van de Wet Gods op een grondige wijze exegetisch, dogmenhistorisch en dogmatisch aan de orde wordt gesteld.

Data

Grootte 119.29 KB
Downloads 3.851
Aangemaakt 07-05-2011
Gewijzigd 30-06-2012

Download

kerken