Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Verbond en prediking Verbond en prediking

Verbond en prediking Ds. G. Boer

Inleiding gehouden op 27 oktober 1956 op de Jaarvergadering van de “Bond van Ned. Herv. Mannen-verenigingen op G.G."

Het onderwerp, dat in dit artikel aan de orde wordt gesteld, is zó centraal, dat er immer onder de gereformeerden uitvoerig over gesproken en geschreven is. Deze liefde is te verklaren uit de liefde en de eerbied voor de Heilige Schrift, waarin het verbond zo diep verankerd ligt. In dit artikel wil ik praktisch de vraag aan de orde stellen: hoe dient het verbond vandaag in de prediking te functioneren?

 
Op de website is het document  nu vervangen door  een uitgebreidere versie  van dit referaat.

Data

Grootte 163.45 KB
Downloads 3.814
Aangemaakt 20-11-2010
Gewijzigd 26-11-2022

Download

kerken