Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Categorie: Preken en meditaties NT (pdf)
 
pdf.png Mattheus 3: 11 - De doop met de Heilige Geest-
pdf.png Mattheus 5 vers 3 - Zalig zijn de armen van Geest-
pdf.png Mattheus 5 vers 4 - Zalig die treuren-
pdf.png Mattheus 5 vers 5 - Zalig de zachtmoedigen-
pdf.png Mattheus 5 vers 7 - Zalig de barmhartigen-
pdf.png Mattheus 5 vers 8 - Zalig de reinen van hart-
pdf.png Mattheus 13 vers 33 - De Doorwerking van het Woord Gods-
pdf.png Mattheus 14 vers 22- 33: - Jezus in de storm-
pdf.png Mattheus 16 vers 21- 24 Jezus en Petrus - meditatie-
pdf.png Mattheus 16 vers 24 - Zo iemand achter Mij wil komen-
pdf.png Markus 3 vers 31- 35 - hervormingsdag-
pdf.png Markus 10 vers 13 -16 - Laat de kinderkens tot Mij komen-
pdf.png Markus 14 Jezus Getaxeerd en verkocht - korte meditatie-
pdf.png Lukas 1 vers 15 -Met de Herders naar Bethlehem
pdf.png Lukas 1 vers 31 -De Zaligmaker aangekondigd -
pdf.png Lukas 1 vers 46- 48 -Magnificat -
pdf.png Lukas 1 vers 68a - Zacharias zingt-
pdf.png Lukas 2 vers 21 - dat men het Kind besnijden zou-
pdf.png Lukas 17 vers 11- 20: -Genezing van de tien melaatsen-
pdf.png Lukas 19 vers 5- 6 - dooptoespraak-
pdf.png Lukas 22 vers 27 -bevestiging diakenen-
pdf.png Lukas 22: 31 en 32 -Jezus voorbede voor Petrus-
pdf.png Lukas 24 vers 36-41 -Jezus in het midden-
pdf.png Johannes 13 vers 1 -12 Als Een die dient
pdf.png Johannes 14 1-4 -Ik ga heen om U plaats te bereiden-
pdf.png Johannes 16 vers 14 - Pinksteren-
pdf.png Johannes 18 ver 11b Korte meditatie De drinkbeker zal Ik die niet drinken
pdf.png Johannes 18 vers 11
pdf.png Johannes 20 vers 1 - 11 -Het lege graf-
pdf.png Johannes 21 vers 17m - Hebt gij mij lief?-
pdf.png Handelingen 1 vers 1-15 - Hemelvaart-
pdf.png Handelingen 2 vers 1- 4a - Pinksterfeest-
pdf.png Handelingen 2 vers 38a - geen pinksterfeest zonder bekering-
pdf.png DIt is het - Meditatie Handelingen 2 vers 16- NIEUW
pdf.png Pinksteren en Jeugd- Meditatie Handelingen 2 vers 17- NIEUW
pdf.png Handelingen 5 vers 1 - 11 - De Heilige Geest oefent tucht-
pdf.png Handelingen 20 vers 32- Afscheidspreek Gouda- -
pdf.png Handelingen 26 vers 22 en 23 -Hulp van God-
pdf.png 1 Korinthe 12 vers 1 - 11 - De Gaven van de Heilige Geest
pdf.png 1 Korinthe 15 vers 1 - 6 Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften- korte meditatie
pdf.png 1 Kor. 15 vers 1 -5 Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften- Prediking-
pdf.png 1 Korinthe 15 vers 5- 11 - getuigen der opstanding-
pdf.png 1 Korinthe 15 vers 12- 18 - een lege prediking en een leeg geloof-
pdf.png 2 Korinthe 4 vers 7 -De schat in een aarden vat-
pdf.png Efeze 1: 17- 19: De groei in het geloof door de Heilige Geest
pdf.png Efeze 5:18- Geestelijk vocht of Geest van God?-
pdf.png Filipenzen 3 vers 20 - onze wandel is in de hemelen-
pdf.png Filippenzen 4 vers 6-8 -Vermaning en belofte -
pdf.png Galaten 1 vers 4a - Die Zichzelf gegeven heeft-
pdf.png Hebreeen 11 vers 7 - Geloofshelden Noach
pdf.png Hebreeen 11 vers 9 en 10 - De stad die fundamenten heeft -
mp3.png Hebr 11 vers 17 Op de proef - korte meditatie-
pdf.png Hebree├źn 11 vers 28 -Door het geloof- korte meditatie
pdf.png 1 Timotheus 3 vers 16 - de Verborgenheid der Godzaligheid is groot-
pdf.png 1 Timotheus 6 vers 12- strijd de goede strijd des geloofs-
pdf.png 2 Timotheus 4 vers 1 en 2 -Predik het Woord-
pdf.png 2 Timotheus 2 vers 8-Houd in gedachtenis-

kerken