Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden?-Ir. J.vd. Graaf- Mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden?-Ir. J.vd. Graaf-

In 1956 hielden Dr. H. Berkhof (1914-1995) en Ds. G. Boer (1913-1973) een publieke gedachtenwisseling per brief over de positie van de Gereformeerde Bond in het geheel van de kerk. Deze gedachtenwisseling was geïnitieerd door het blad Woord en Dienst, waarin de tekst van hun brieven werd gepubliceerd. Later werden de brieven gebundeld en aangevuld met een verdere discussie. Hoewel een aantal meer kerkpolitieke zaken aan de orde komen, richt de discussie zich al snel op de inhoud van het geloof en dan met name op die van de prediking.

Dit artikel is een bewerking van de lezing die werd gehouden tijdens het symposium bij de aanbieding van de biografie van Ds. G. Boer door Dr. Ir. J. van der Graaf op de Christelijke Hogeschool Ede op 29 augustus 2005.

Data

Grootte 95.77 KB
Downloads 2.699
Aangemaakt 31-01-2011
Gewijzigd 30-04-2016

Download