Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
zondag 4 vraag 9 -tegen God aangelopen- zondag 4 vraag 9 -tegen God aangelopen-

Prediking over Zondag 4 vraag: 9

Tegen God aangelopen

Zondag 4 vraag 9

Vraag 9: Doet dan God de mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan?

Antwoord: Neen Hij; want God heeft de mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd.

Data

Grootte 569.98 KB
Downloads 599
Aangemaakt 01-06-2019
Gewijzigd

Download

kerken