Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
zondag 3 vraag 7 en 8 -des mensen verdorvenheid-igen Geest zondag 3 vraag 7 en 8 -des mensen verdorvenheid-igen Geest

Prediking over Zondag 3 vraag: 7 - 8

De oorzaak van onze verdorvenheid

Zondag 3 vraag 7-8

 

Vraag 7: Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?

Antwoord: Uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het Paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Vraag 8: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?

Antwoord: Ja wij; tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden.

Data

Grootte 570.72 KB
Downloads 609
Aangemaakt 01-06-2019
Gewijzigd 01-06-2019

Download

kerken