Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 34 vraag 94 en 95- Geen andere goden hebben- Zondag 34 vraag 94 en 95- Geen andere goden hebben-
Prediking over Zondag 34 (vraag 94 en 95)

-         Geen andere goden hebben -

Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod?
Antwoord 94:


Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede, en den enigen waren Godrecht lere kennen, Hem alleen vertrouwe, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen alles goeds verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afgaan die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe.

Vraag 95: Wat is afgoderij?
Antwoord 95:

Afgoderij is, in de plaats des enigen waren Gods, die zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.

Data

Grootte 494.2 KB
Downloads 729
Aangemaakt 03-11-2018
Gewijzigd

Download

kerken