Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 42 vraag 110 en 111 -Gij zult niet stelen- Zondag 42 vraag 110 en 111 -Gij zult niet stelen-
Prediking over Zondag 42 (vraag 110 en 11)

-         Gij zult niet stelen -

Vraag 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod?
God verbiedt niet alleen dat stelen en roven , hetwelk de overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen , hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar , munt, woeker , of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook alle gierigheid , alle misbruik en verkwisting zijner gaven.

Vraag 111: Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele, al ik wilde, dat men met mij handelde; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Data

Grootte 495.58 KB
Downloads 676
Aangemaakt 03-11-2018
Gewijzigd 03-11-2018

Download

kerken