Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 45 vraag 119 -Gebedsonderwijs- Zondag 45 vraag 119 -Gebedsonderwijs-
Prediking over Zondag 45 (vraag 119)

-         Gebedsonderwijs -


Vraag 119: Hoe luidt dat gebed?

Antwoord 119: 


Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 


Amen.

Data

Grootte 498.73 KB
Downloads 789
Aangemaakt 10-07-2018
Gewijzigd

Download

kerken