Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 35 vraag 96 t/m 98- Geen beeldendienst- Zondag 35 vraag 96 t/m 98- Geen beeldendienst-
Prediking over Zondag 35 vr. 96 – 98

-         Geen beeldendienst -

Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod?
Antwoord 96: Dat wij God in generlei wijze afbeelden , en op geen andere wijze vereren, dan Hij in zijn Woord bevolen heeft.

Vraag 97: Mag men dan ganselijk geen beelden maken?
Antwoord 97: God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God, hun gebeeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen.

Vraag 98: Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?
Antwoord 98: Nee; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn Christenen niet door stomme beelden , maar door de levende verkondiging zijns Woords wil onderwezen hebben.

Data

Grootte 504.95 KB
Downloads 831
Aangemaakt 17-03-2018
Gewijzigd 03-11-2018

Download

kerken