Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 1 vraag 1 - korte meditatie -De enige troost- Zondag 1 vraag 1 - korte meditatie -De enige troost-
Meditatie over Zondag 1 vraag 1

-         Wat is uw enige troost -

Vraag 1:Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven??
Antwoord 1: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Data

Grootte 512.06 KB
Downloads 953
Aangemaakt 07-03-2018
Gewijzigd 27-04-2019

Download

kerken