Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 38 vraag 103 - De rustdag- Zondag 38 vraag 103 - De rustdag-
Prediking over Zondag 38 vr. 103

-         de rustdag -

Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antwoord 103: Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, in zonderheid op den Sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange.

Data

Grootte 492.02 KB
Downloads 918
Aangemaakt 27-02-2018
Gewijzigd

Download

kerken