Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 10 vraag 27- Gods voorzienigheid- Zondag 10 vraag 27- Gods voorzienigheid-
Prediking over Zondag 10 vr. 27 en 28

-         Gods voorzienigheid -Vraag 27:  Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antwoord: De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods , door welke Hij hemel en aarde,

mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.Vraag 28:  Waartoe dient ons dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Antwoord:  Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Data

Grootte 594.39 KB
Downloads 966
Aangemaakt 03-02-2018
Gewijzigd 28-12-2019

Download

kerken