Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 19 vraag 52 -De troost van de wederkomst- Zondag 19 vraag 52 -De troost van de wederkomst-
Prediking over zondag 19 vraag en antwoord 52

Vraag 52:  
Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?Antwoord 52: ‘Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwachte , die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen , maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal’.

Data

Grootte 506.74 KB
Downloads 1.391
Aangemaakt 18-03-2017
Gewijzigd 01-04-2017

Download

kerken