Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 22 vraag 58- Het eeuwige leven- Zondag 22 vraag 58- Het eeuwige leven-
Prediking over Zondag 22 vraag 58

Vraag 58:  Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?

Antwoord 58: ‘Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel , ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen ooggezien, geen oor gehoord heeft, en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen’.

Data

Grootte 534.64 KB
Downloads 1.452
Aangemaakt 19-11-2016
Gewijzigd 01-04-2017

Download

kerken