Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 21 vraag 54- De Kerk- Zondag 21 vraag 54- De Kerk-
Prediking over Zondag 21 vraag 54:

Vraag 54:
  Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk?
Antwoord:  Dat de Zone Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren , door zijn Geest en Woord ,in enigheid des waren geloofs , van den beginne der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt ; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben , en eeuwig zal blijven”.

Data

Grootte 438.32 KB
Downloads 1.841
Aangemaakt 20-02-2016
Gewijzigd 01-04-2017

Download

kerken