Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 12 vraag 32- De Christen naam- Zondag 12 vraag 32- De Christen naam-
Prediking over zondag 12.

Vraag 32
.Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Antwoord:Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde, en mij zelven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.

Data

Grootte 592.78 KB
Downloads 1.794
Aangemaakt 15-02-2016
Gewijzigd 22-02-2020

Download

kerken