Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 52a-  Leid ons niet in verzoeking- Zondag 52a- Leid ons niet in verzoeking-
Prediking over  “Leid ons niet in verzoeking”

Zondag 52a Heidelbergse Catechismus

Vraag 127: Welke is de zesde bede?

Antwoord:Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enemale de overhand behouden.”

Data

Grootte 569.28 KB
Downloads 1.903
Aangemaakt 05-09-2015
Gewijzigd 10-07-2018

Download

kerken