Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 48- Uw Koninkrijk kome- Zondag 48- Uw Koninkrijk kome-
Prediking over Zondag 48

Vraag: Welke is de tweede bede? Antwoord: Uw Koninkrijk kome”. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw kerk; verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen U verheft; mitsgaders alle boze raadslagen,  die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen. 

Data

Grootte 533.15 KB
Downloads 2.017
Aangemaakt 31-01-2015
Gewijzigd 10-07-2018

Download

kerken