Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 31 vraag 83 t/m 85- De Sleutelen van het Hemelrijk- Zondag 31 vraag 83 t/m 85- De Sleutelen van het Hemelrijk-

 

Laatst gehouden preek van ds G. Boer in Zoetermeer op 14 januari 1973

 

Vraag 83: Wat zijn de Sleutels van het hemelrijk?                                                                                           

Antw. : De verkondiging van het Heilige Evangelie en de Christelijke ban of uitsluiting uit de Christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt.

Vraag 84: Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het Heilige Evangelie ontsloten en toegesloten? 

Antw. : Alzo, als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloften van het Evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God, om de verdiensten van Christus vergeven zijn; daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren; naar welk getuigenis van het Evangelie God zal oordelem, beide in dit en in het toekomende leven.

Vraag 85: Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de Christelijke ban?                                 

Antw.: Alzo, als, volgens het bevel van Christus, degenen, die onder de Christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of dengenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en, zo zij zich aan de vermaning niet storen, van henlieden door het verbieden der sacramenten uit de Christelijke gemeente, en van God Zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en van Zijn gemeente aangenomen worden, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen.

Data

Grootte 96.98 KB
Downloads 2.526
Aangemaakt 20-04-2013
Gewijzigd 03-11-2018

Download

kerken