Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Genesis 32 vers 30-32 Genesis 32 vers 30-32

Genesis 32: vers 30-32 Dienst van dankzegging Heilig Avondmaal

'En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup.  Daarom eten de kinderen Israel de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw'.

Data

Grootte 18.03 MB
Downloads 968
Aangemaakt 25-07-2020
Gewijzigd 25-07-2020

Download

kerken