Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
1 Koningen 17.10-13 1 Koningen 17.10-13
"Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw hout lezende; en hij riep tot haar, en zeide: Haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drinke. Toen zij nu heenging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij ook een bete broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een hand vol meels in de kruik, en een weinig olie in de fles! En zie ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen, en zal het voor mij zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen , doe naar uw woord; maar maak mij vooreerst een kleinen koek daarvan, en breng mij dien hier uit; doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken".

Data

Grootte 16.69 MB
Downloads 4.117
Aangemaakt 14-10-2009
Gewijzigd 14-11-2009

Download

kerken