Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Genesis 13 vers 12a en 14 - 18 Genesis 13 vers 12a en 14 - 18
Abram dan woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe.En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte; want Ik zal het u geven.En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar.

Helaas is de geluidskwaliteit van deze preek niet heel goed door wat ruis.

Data

Grootte 18.71 MB
Downloads 2.797
Aangemaakt 18-10-2014
Gewijzigd 18-10-2014

Download

kerken