Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Jesaja 53 vers 7b Jesaja 53 vers 7b

"als een lam werd Hij ten slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht Zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open."

Dienst van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

Helaas geeft deze geluidsopname veel ruis.

Data

Grootte
Downloads 3.036
Aangemaakt 19-04-2014
Gewijzigd 10-05-2014

Download

kerken