Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Psalm 6 vers 2-5 Psalm 6 vers 2-5

"O HEERE, straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid!  Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.  Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange?  Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil"

Data

Grootte 19.65 MB
Downloads 3.028
Aangemaakt 26-10-2013
Gewijzigd 26-10-2013

Download

kerken