Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Omdat een website ook geld kosten vragen wij u (zie kopje fin. bijdrage) een bijdrage in de onkosten per preek van 0,50 tot een maximum van 5,- per jaar.

Alleen met u bijdrage is het mogelijk de website blijvend !! te kunnen financieren en ook aan te vullen met nog meer nieuwe preken!

Download details
En wonderlijk toch is hij niet oud geworden- P. Vergunst- En wonderlijk toch is hij niet oud geworden- P. Vergunst-
Artikel over ds G. Boer: G. Boer, altijd predikant;  'En wonderlijk toch is hij niet oud geworden'.

Bron: P. Vergunst, Waarheidsvriend, 15 januari 1998

Data

Grootte
Downloads 0
Aangemaakt 12-09-2018
Gewijzigd

Dit is alleen een simpel document zonder bestand.

Denkt u aan uw bijdrage!