Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 3 vraag 6- De schuldvraag gesteld- Zondag 3 vraag 6- De schuldvraag gesteld-

Prediking over Zondag 3 vraag: 6   De schuldvraag gesteld

 Vraag 6: Heeft dan God de mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Antwoord: Neen Hij; maar God heeft de mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen. 

Data

Grootte 577.99 KB
Downloads 656
Aangemaakt 27-04-2019
Gewijzigd 01-06-2019

Download

kerken