Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 43 vraag 112 -Gij zult geen vals getuigenis spreken- Zondag 43 vraag 112 -Gij zult geen vals getuigenis spreken-

 

Prediking over Zondag 41 (vraag 112)

-         Gij zult geen valse getuigenis spreken -

Vraag 112 Wat wil het negende gebod?
Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve , niemand zijn woorden verdraaie , geen achterklapper of lasteraar zij , niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen ; maar allerlei liegenen bedriegen, als eigen werken des duivels , vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil ; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Data

Grootte 509.06 KB
Downloads 685
Aangemaakt 03-11-2018
Gewijzigd 03-11-2018

Download

kerken