Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 40 vraag 105- 107 - Gij zult niet doodslaan- Zondag 40 vraag 105- 107 - Gij zult niet doodslaan-
Prediking over Zondag 40 (vraag 105-107)

-         Gij zult niet doden -

Vraag 105:Wat eist God in het zesde gebod?
Antwoord 105:Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen ontere, hate, kwetse of dode; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge; ook mijzelf niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve; waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Vraag 106:Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?
Antwoord 106:God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den wortel des doodslags, als nijd , haat , toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.

Vraag 107:Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden?
Antwoord 106: Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat wij onzen naaste liefhebben als onszelf , en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen , zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren , en ook onzen vijanden goed doen.

Data

Grootte 499.77 KB
Downloads 808
Aangemaakt 29-08-2018
Gewijzigd 29-08-2018

Download

kerken