Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 37 vraag 101 en 102 - De eed- Zondag 37 vraag 101 en 102 - De eed-
Prediking over Zondag 37 vr. 101 en 102

-         de eed -Vraag 101: Maar mag men ook Godzaliglijk bij den naam Gods een eed zweren?
Antwoord 101: Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want zulk eed zweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.


Vraag 102: Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen, een eed zweren?
Antwoord 102: Nee; want een rechten eed zweren is God aanroepen, dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe, indien ik valselijk zweer; welke eer aan geen schepsel toebehoort.

Data

Grootte 645.58 KB
Downloads 862
Aangemaakt 24-02-2018
Gewijzigd

Download

kerken