Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 18 vraag 49- de Hemelvaart- Zondag 18 vraag 49- de Hemelvaart-
Prediking over Zondag 18 vr. 49

-         De hemelvaart -

Vraag 49:  Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antwoord 49:

‘Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot een tegenpand zendt , door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is’.

Data

Grootte 512.44 KB
Downloads 1.112
Aangemaakt 07-10-2017
Gewijzigd 07-10-2017

Download

kerken