Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 16 vraag 44- Nedergedaald ter helle- Zondag 16 vraag 44- Nedergedaald ter helle-
Prediking over zondag 16 vraag 44

Vraag 44:
Waarom volgt daar: nedergedaald ter helle?

Antwoord 44: Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden , gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Data

Grootte 579.43 KB
Downloads 1.331
Aangemaakt 27-05-2017
Gewijzigd 04-04-2020

Download

kerken