Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 25 vraag 65- Van waar komt dat geloof?- Zondag 25 vraag 65- Van waar komt dat geloof?-
Prediking over Zondag 25 vraag en antwoord 65

Vraag 65:  Aangezien dan alléén het geloof ons Christus en al zijnweldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?


Antwoord 65: ‘Van den Heiligen Geest , die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des Heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik vande Sacramenten’.

Data

Grootte 516.05 KB
Downloads 1.375
Aangemaakt 04-02-2017
Gewijzigd 01-04-2017

Download

kerken