Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 23 vraag 60 en 61 -rechtvaardig voor God- Zondag 23 vraag 60 en 61 -rechtvaardig voor God-
Prediking over Zondag 23 vraag en antwoord 60 en 61:


Vraag 60: Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?
‘Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds,uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem’..


Vraag 61: Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
‘Niet, dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben; maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet ander dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan.

Data

Grootte 342.69 KB
Downloads 1.406
Aangemaakt 24-09-2016
Gewijzigd 01-04-2017

Download

kerken