Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 11 vraag 29 t/m 31- De Zoon en onze Verlossing- Zondag 11 vraag 29 t/m 31- De Zoon en onze Verlossing-
Prediking over Zondag 11

Vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antwoord:  
Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daar benevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Vraag.30Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zich zelven, of ergens elders zoeken?
Antwoord: 
Neen zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Heiland Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen; want van tweeën één: óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is.

Data

Grootte 591.95 KB
Downloads 1.937
Aangemaakt 18-01-2016
Gewijzigd 28-12-2019

Download

kerken