Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Omdat een website ook geld kosten vragen wij u (zie kopje fin. bijdrage) een bijdrage in de onkosten per preek van 0,50 tot een maximum van 5,- per jaar.

Alleen met u bijdrage is het mogelijk de website blijvend !! te kunnen financieren en ook aan te vullen met nog meer nieuwe preken!

Categorie: Referaten
 
pdf.png Een geestelijk testament II - Geloof en gevoel -
pdf.png Een geestelijk testament I - Is twijfel normaal? -
pdf.png Niet tot rust kunnen komen
pdf.png Kerk en Pastoraat
pdf.png Gedachtenwisseling ds G Boer en dr H. Berkhof
pdf.png Wie neemt dit kind mee?
pdf.png Door het Woord alleen
pdf.png De prediking der verzoening
pdf.png De verzoening
pdf.png Vernieuwing der prediking?
pdf.png Onze plaats in de hervormde kerk nu
pdf.png Verbond en prediking
pdf.png De Geref. gezindte nu en in de toekomst
pdf.png Dankwoord ter gelegenheid van 25 jarig ambtjubileum
pdf.png Crisis der midden orthodoxie
pdf.png De grond der zekerheid
pdf.png Geloven maar hoe?
pdf.png Het gebed
pdf.png De christelijke hoop
pdf.png Dooponderricht
pdf.png Aanbod der genade
Denkt u aan uw bijdrage!

kerken